หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน วิธีการชำระเงินเต็มจำนวน วิธีการผ่อนชำระ ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ชำระเต็มจำนวน) ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ (ผ่อนชำระ) หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย
ชิก ซาวเออร์ โมเดล P365
11,592
กระบอก
จำนวนปืนคงเหลือ
3,325
กระบอก
จำนวนปืนผ่อนคงเหลือ
154,011
กระบอก
จำนวนปืนแจกจ่ายแล้ว
168,928
กระบอก
จำนวนปืนทั้งหมด
0
DAYS
0
HOURS
0
MINUTES
0
SECONDS
ลงชื่อรับอาวุธปืน
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล P365
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ

ชื่อ-นามสกุล
เลขบัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ ใบ ป.3
วันที่
เวลา

รายชื่อคนลงทะเบียน
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล วันที่ / เวลา บัตรคิว
ไม่พบข้อมูล