หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน วิธีการชำระเงิน ลำดับการจ่ายชำระเงิน/ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ วิธีการผ่อนชำระ
SIG SAUER
P365
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล P365
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ