หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน วิธีการชำระเงิน ลำดับการจ่ายชำระเงิน/ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ วิธีการผ่อนชำระ
SIG SAUER
P365
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล P365
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
การผ่อนชำระ

เปิดรับจำนวนจำกัด เพียง 5,000 สิทธิ์ เท่านั้น
ขั้นตอนการผ่อนชำระ
1. ชำระเงินผ่านเค้าเตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือแอฟกรุงไทย NEXT เพื่อรับการจองสิทธิ์ ชำระงวดที่ 1 เพียง 4,780.-
*ชื่อผู้ซื้อและผู้โอนต้องเป็นท่านเดียวกันเท่านั้น
2. ส่งเอกสารแนบกลับมาที่ศูนย์ประสานงาน ซิก ซาวเออร์ ประจำประเทศไทย
3. ชื่อลูกค้าจะเข้าระบบ หลังจากลูกค้าชำระเงินงวดแรกเข้ามา 3 วันทำการ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดใบรับรองเข้าร่วมโครงการเพื่อนำไปประกอบการขอใบ ป.3
4. เมื่อเอกสารพร้อมสามารถชำระเงินเพื่อปิดงวดที่เหลือ และเข้ารับปืนได้ทันที
**ลูกค้าต้องชำระเงินทั้งหมดให้ครบทุกงวด ก่อนเข้ารับปืน
***ลูกค้าสามารถชำระเงินทั้ง 6 งวดได้โดยไม่จำเป็นต้องรอถึง 31 ตุลาคม 64
VIDEO
GALLERY