หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน ลงชื่อรับอาวุธปืน (รับด้วยตัวเองเท่านั้น) วิธีการชำระเงิน หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ลำดับการจ่ายชำระเงิน/ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ
SIG SAUER
P365
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล P365
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
ติดต่อเรา
ศูนย์ประสานงาน ซิก ซาวเออร์
บริษัท ฟิกซ์เทค จำกัด
84/1 ซอย เอกมัย 22 ถนน สุขุมวิท 63
แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพ 10110
โทร. 02-711-6626 ถึง 8
VIDEO
GALLERY