หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน วิธีการชำระเงิน ลำดับการจ่ายชำระเงิน/ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ วิธีการผ่อนชำระ
SIG SAUER
P365
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล P365
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
โครงการจัดหาปืนพกสั้นประจำกายพร้อมเครื่องกระสุนปืน
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ราชการตำรวจ

ประกาศ! งดจ่ายอาวุธปืนตลอดเดือนเมษายน 64
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายภาครัฐ เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19 ในขณะนี้

ทางโครงการจะแจ้งให้ทราบเมื่อสามารถจ่ายอาวุธปืนได้อีกครั้ง สอบถามข้อมูลเพื่อเติม 02-711-6626-28
ผู้ที่ได้ทำการจองคิวเพื่อรับอาวุธปืน สามารถมารับอาวุธปืนได้ที่

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300.
VIDEO
GALLERY