หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน ลงชื่อรับอาวุธปืน (รับด้วยตัวเองเท่านั้น) วิธีการชำระเงิน หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ลำดับการจ่ายชำระเงิน/ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ
SIG SAUER
P365
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล P365
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
โครงการจัดหาปืนพกสั้นประจำกายพร้อมเครื่องกระสุนปืน
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ราชการตำรวจ

ประกาศ! ในเดือนตุลาคม ทางโครงการเปิดให้จองคิวมารับอาวุธปืนได้เฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์ เท่านั้น

โดยจะเริ่มเปิดจองคิวเดือนตุลาคม วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
ผู้ที่ได้ทำการจองคิวเพื่อรับอาวุธปืน สามารถมารับอาวุธปืนได้ที่

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300.
VIDEO
GALLERY