หน้าหลัก ลงชื่อรับอาวุธปืน ลงชื่อรับอาวุธปืน (รับด้วยตัวเองเท่านั้น) วิธีการชำระเงิน หน่วยงานที่สามารถเข้าร่วมโครงการ ลำดับการจ่ายชำระเงิน/ใบรับเงิน/ใบเข้าร่วมโครงการ
SIG SAUER
P365
โครงการจัดหาอาวุธปืนพกประจำกาย ซิก ซาวเออร์ โมเดล P365
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจ
โครงการจัดหาปืนพกสั้นประจำกายพร้อมเครื่องกระสุนปืน
เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ราชการตำรวจ

ประกาศขยายเวลาชำระเงินโครงการฯ รอบสุดท้าย วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

โดยกำหนดยืนราคาเดิม 28,680 บาท ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้เท่านั้น

**ราคาค่าอาวุธปืนอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2563**
ผู้ที่ได้ทำการจองคิวเพื่อรับอาวุธปืน สามารถมารับอาวุธปืนได้ที่

สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
52 ถนนเศรษฐศิริ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300.
VIDEO
GALLERY